Barn og far - Slogan

Gratis hjælp til sag


Dersom dig og din partner er uenige om bopælsretten, kan man få beskikket en advokat til at få afgjort spørgsmålet ved Retten. I disse tilfælde er rådgivning helt uden egenbetaling og helt gratis, hvis du opfylder betingelserne.


En advokat har ligeledes mulighed for at hjælpe dig før en retssag mod en lille egenbetaling i form af advokatretshjælp.
SiteBuilder drevet af  Vistaprint